کارشناس رسمی دادگستری

موضوعات مرتبط با این رشته کارشناسی به جهت اهمیت و باارزش بودن اسناد غیررسمی سنوات گذشته ازجمله مواردی است که موردنظر جاعلان و افراد خلاف‌کار است. یکی از جرایمی که وقوع آن طی دهه‌های اخیر فزونی یافته است و هرروز شکل فنی و پیچیده‌تری به خود می‌گیرد جرائم مربوط به‌عنوان جعل است. در میان رشته‌های دانشگاهی، رشته حقوق بررسی در زمینه جرم را که مربوط به اسناد، مدارک و نوشته‌ها می‌باشد، عهده‌دار شده است. اثبات اصالت اسناد، با استفاده از لوازم علمی مرتبط و بررسی عادات ثابت نویسنده، اصالت یا مجعولیت خطوط و امضاهای مشکوک به جعل را تعیین می‌نماید.
کارشناس رسمی این رشته با استفاده از تخصص خود پلیس را مدد رسانده و با ارائه مستندات بر میزان علم قاضی در دادرسی کمک می‌نمایند. کارشناس بررسی اصالت خط و امضاء باید بتواند علاوه بر شناسایی دست‌نوشته، یا املای نگارش یافته، کاغذ، وسیله نگارش، انواع جوهر و حتی شرایط نوشته شدن سند موردادعا را نیز شناسایی کرده و همان شرایط را در بررسی و کشف حقیقت فراهم کند تا به هویت نویسنده پی ببرد. همچنین در مورد امضاء مطالب زیادی وجود دارد ازجمله: بررسی اندازه و حجم امضاء، بررسی محل قرار گرفتن امضاء نسبت به متن سند، بررسی محل قرار گرفتن امضاء نسبت به حواشی سند، دقت در زوایای قسمت‌های مختلف امضاء نسبت به هم بررسی زوایای هر قسمت امضاء، وضعیت قرار گرفتن حروف، کلمات و زوایای قسمت‌های مختلف امضاء نسبت به خطوط فرضی عمودی و افقی رسانه، بررسی شیب کلی خطوط تشکیل‌دهنده امضاء نسبت به خط فرضی سند، بررسی وجود علائم رمزگذاری شده در امضاء، بررسی فاصله خطوط متن سند اعم از فشردگی، فاصله نامتعارف، ناموزون و نحوه کم و یا زیادشدن فاصله در سطرهایی که به امضاء نزدیک می‌گردد. شرایط عمومی ثبت‌نام کارشناس رسمی دادگستری تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری، بر طبق ماده ۱۵ قانون علاوه بر وثاقت باید واجد شرایط ذیل باشند.

متدین به دین اسلام، یا یکی از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و وفاداری به نظام مقدس جمهوری اسلامی.
داشتن تابعیت ایرانی
نداشتن پیشینه کیفری
عدم اعتیاد به مواد مخدر
نداشتن وابستگی و سابقه عضویت و هواداری در گروه‌های غیرقانونی، یا مخالف اسلام
داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر- نه معادل- در رشته موردتقاضا از یکی از دانشگاه‌های معتبر داخلی (اعم از دولتی یا غیردولتی)، یا خارجی مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار تجربی در رشته موردتقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور در روز ثبت‌نام،
داشـتن حـداقل ۲۵ سال سن
داشتن معافیت یا کارت پایان خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان)
داشتن سلامت جسمی لازم که شخصاً بتواند امور کارشناسـی را بدون نیاز به کمک دیگران انجام دهد

تماس با ما

کارشناسی خط

کارشناسی اصالت امضا

کانون کارشناسان رسمی دادگستری