کارشناسی خط

عناوین و شرح صلاحیت و کارشناس رسمی دادگستری تشخیص خط و اصالت امضاء ذیلاً آورده شده است، شرکت آرمان سنجش با سنجش و گزینش‌های تخصصی از بین کارشناسان این رشته، همکارانی را با شرایط و سوابق بسیار درخشان و عالی به‌عنوان همکار جذب نموده است و در کلیه پروژه‌ها و مواردی که نیاز به اظهارنظر کارشناسی در حوزه‌های تخصصی این رشته باشد، آماده ارائه خدمات به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی متقاضی می‌باشد.
بررسی انواع جوهرها و کاغذ و تعیین قدمت و سن تقریبی اسناد
بررسی و تطبیق آثار انگشتان و ظهور آثار انگشتان به‌جامانده درصحنه‌های جرم
بررسی و مقایسه خطوط و امضائات لاتین و سایر زبان‌ها
مقایسه و بررسی خطوط و امضائات فارسی و امهار، تقدم و تأخر نوشته‌ها، پاک‌شدگی‌های فیزیکی و شیمیایی
مقایسه و تطبیق خطوط ماشینی، چاپی و خطوط غیر دست‌نویس
کارشناس رسمی تشخیص خط و اصالت امضاء، ازنظر صلاحیت در گروه تخصصی فنی و هنری قرارگرفته است. امروزه موضوعات مرتبط با تشخیص خط و اصالت امضاء به گستردگی همه علوم هستند و این بخش ارتباط تنگاتنگی با مباحث سایر علوم دارد، تخصصی شدن موضوعات و پیچیدگی‌های به وجود آمده نیاز رجوع به متخصصین این رشته‌ها را روزبه‌روز بیشتر می‌نمایاند. از این نظر تخصص کارشناس رسمی تشخیص خط و اصالت امضاء حائز اهمیت بسیاری است، بیشتر جاعلان امروزه با استفاده از فنّاوری‌های روز، اقدام به جعل و سندسازی می‌نمایند، تشخیص خط و اصالت امضاء در اکثر موضوعات خصوصاً در اسناد و قراردادهای عادی قدیمی بسیار مهم و حائز اهمیت است. کارشناس، پس از اخذ پروانه فعالیت حرفه‌ای به‌عنوان کارشناس رسمی در عناوین حوزه فعالیت بایستی صلاحیت‌های مربوطه را اخذ نماید.تمامی اسناد و مدارکی که از اموال منقول یا غیرمنقول و سندهای مربوط به تشخیص هویت و … نگهداری می کنیم، به امضا نیاز دارند. اما گاهی همین امضاها از سوی افراد جاعل و کلاهبردار مورد سوء استفاده قرار می گیرد. به موجب قانون، جعل امضا جرم است و مجازات جرم جعل و استفاده از امضای اشخاص دیگر، توسط دادگاه قضایی تعیین می شود.

برای جعل امضا دو عمل کیفری در نظر گرفته می شود که شامل جعل امضا و استفاده کننده از امضای جعلی می باشد. هر دو مجازات طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی كشور تعیین می شود. گاهی جعل امضا در اسناد انجام می شود که در این صورت سندها نیز جعلی محسوب می شوند و مطابق با مواد ۵۲۴ تا ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد می شود.