مطالب توسط dadgostari

کارشناس رسمی دادگستری کیست؟

کارشناس رسمی دادگستری کارشناس رسمی دادگستری فردی متخصص و معتبر است که قاضی و بازپرس پرونده را در کشف حقایق کمک میکند، چرا که قاضی به تنهایی نمیتواند به تمام علوم مسلط باشد. معنای لغوی کارشناس دانای کار است و کارشناس رسمی به این معنی است که شخصی به طور قانونی و رسمی در زمینه […]

کارشناس رسمی دادگستری چه کسی است

کارشناس دادگستری چه کسی است؟ کارشناس فردی متخصص و معتبر است که قاضی و بازپرس پرونده را در کشف حقایق کمک چرا که قاضی به تنهایی نمیتواند به تمام علوم مسلط باشد. معنای لغوی کارشناس دانای کار است و کارشناس رسمی به این معنی است که شخصی به طور قانونی و رسمی در زمینه ای […]

چه کسانی اثر انگشت ندارند

چه کسانی اثر انگشت ندارند در جواب به این سوال که چه کسانی اثر انگشت ندارند باید گفت اثر انگشت هر انسان منحصر اوست. نداشتن اثر انگشت میتواند به علل مختلفی ایجاد شود، از جمله مشکلات ژنتیکی که برای عده کمی از افراد پیش می اید. پژووهشگران با بررسی تعدادی از افراد به این نتیجه […]